مدت اقامت یک هفته

خدمات قابل ارايه توسط اين شرکت جهت افراد و هيئتهای اعزام شده به شرح ذيل می باشد:

1- اقامت در اتاق دو نفره هتل چهارستاره به صورت دبل (دو نفره) با صبحانه در شهر مسکو

2- اياب ذهاب شامل:
  . ترانسفر فرودگاه،
  . رفت و آمد روزانه به نمايشگاه با اتوبوس دارای مجوز ویژه ورود به پارکینگ نمایشگاه (نمايشگاه خارج از شهر مسکو واقع در شهر ژوکفسکی می باشد) 

3- بازدید از نمایشگاه در دو روز تخصصی ( به همراه تهیه بليط روزانه نمايشگاه) 

4-  یک روز بازديد از مراکز فرهنگي شهر مسکو شامل گشت شهری،

5-  گشت رودخانه با کشتی اختصاصی به همراه ناهار (در صورت امکان)

6- دعوتنامه و ويزا،

7- بلیط هواپیما

8- رجیستر ورود به نمایشگاه

9-  سیم کارت

برای هماهنگی و اطلاع از هزینه‌ها لطفا تماس حاصل فرمائید

تسهیلات بلاعوض جهت شرکت‌های دانش بنیان

مدت اقامت یک هفته

خدمات قابل ارايه توسط اين شرکت جهت افراد و هيئتهای اعزام شده به شرح ذيل می باشد:

1- اقامت در اتاق دو نفره هتل چهارستاره مجلل به صورت دبل (دو نفره) با صبحانه در شهر مسکو

2- اياب ذهاب شامل:
  . ترانسفر فرودگاه،
  . رفت و آمد روزانه به نمايشگاه (نمايشگاه خارج از شهر مسکو واقع در شهر ژوکفسکی می باشد)با مجوز ورود به پارکینگ ویژه نمایشگاه 

3- بازدید از نمایشگاه در سه روز تخصصی ( به همراه تهیه بليط روزانه نمايشگاه) با امکان استراحت و ناهار در نمایشگاه ،

4- یک روز بازديد از مراکز فرهنگي شهر مسکو شامل گشت شهری،

5- گشت رودخانه با کشتی اختصاصی به همراه ناهار،(در صورت امکان)

6- دعوتنامه و ويزا،

7- بلیط هواپیما

8- رجیستر نمایشگاه

9-  سیم کارت

برای هماهنگی و اطلاع از هزینه‌ها لطفا تماس حاصل فرمائید

تسهیلات بلاعوض جهت شرکت‌های دانش بنیان

خدمات قابل ارايه توسط اين شرکت جهت افراد و هيئتهای اعزام شده به شرح ذيل می باشد:

1-  اقامت در اتاق دو نفره هتل پنج ستاره فوق تاپ  به صورت دبل (دو نفره) با صبحانه

2- اياب ذهاب شامل:
  . ترانسفر فرودگاه،
  . رفت و آمد روزانه به نمايشگاه (نمايشگاه خارج از شهر مسکو واقع در شهر ژوکفسکی می باشد) با خودروهای ویژه اختصاصی جداگانه برای هر گروه با مجوز ویژه جهت تردد به داخل نمایشگاه ،

 3- بازدید از نمایشگاه در تمام 4 روز تخصصی بنا به درخواست ( به همراه تهیه بليط روزانه نمايشگاه) با امکان استراحت و ناهار در نمایشگاه،

4- یک روز بازديد از مراکز فرهنگي شهر مسکو شامل گشتهای شهری و بازدیدهای درخواستی،

5- گشت رودخانه با کشتی اختصاصی به همراه ناهار،(در صورت امکان)

6- حضور مترجم همراه هیئت از زمان ورود به مسکو تا زمان خروج از مسکو.

7- دعوتنامه و ويزا،

8- بلیط هواپیما

9- رجیستر نمایشگاه

10- بیمه سفر

11- سیم کارت

12- کارت تردد VIP برای گروه و بهره مندی از خدمات مربوطه

برای هماهنگی و اطلاع از هزینه‌ها لطفا تماس حاصل فرمائید.

تسهیلات بلاعوض جهت شرکت‌های دانش بنیان