شنبه 10 تیر 1402

لغو بزرگترین نمایشگاه هوایی روسیه

نمایشگاه بین‌المللی هوایی (ماکس) از سال 2023 به 2024 موکول می‌شود.

نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه موسوم به ماکس که ابتدا برای سال 2023 برنامه‌ریزی شده بود به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو گردید و به سال 2024 موکول شد.

شرکت اویاسالن، برگزارکننده این رویداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که در سال 2025 نیز این نمایشگاه برگزار می‌گردد.

نمایشگاه‌های هوایی MAKS محلی برای نمایش جهانی هواپیماها، هلیکوپترها، موتورهای هواپیما، رسانه‌های پیشرفته و توسعه یافته در روسیه، صنعت و فنآوری فضایی است. نمایشگاه هوایی MAKS نشانه بارز صنعت هوافضای روسیه بوده و بدون شک باقی خواهد ماند. نمایش‌های گسترده‌ای از محصولات مخصوصاً غیرنظامی به طور سنتی در محل برگزاری نمایشگاه هوایی ارائه می‌شود، تعدادی از محصولات جدید توسط سازندگان هلیکوپتر، سازندگان موتور و سایر تولیدکنندگان صنایع هوایی و فضایی ارائه می‌شود.