سه شنبه 1 تیر 1400

رونمایی از بالگرد Ka-32A11M برای اولین بار در نمایشگاه MAKS-2021

اولین نمونه از بالگرد بهینه‌سازی شده آتش نشانی کاموف Ka-32A11M توسط هلدینگ راشین هلیکوپتر از مجموعه شرکت دولتی روس‌تک در ماکس 2021 رونمایی می‌شود.

اولین نمونه از بالگرد بهینه‌سازی شده آتش نشانی کاموف Ka-32A11M توسط هلدینگ راشین هلیکوپتر از مجموعه شرکت دولتی روس‌تک در ماکس 2021 رونمایی می‌شود.

نوسازی عمیق هلیکوپتر امکان گسترش شرایط استفاده از آن و همچنین کارایی اطفاء حریق را فراهم کرد. با توجه به بهره‌برداری از موتورهای جدید و پرقدرت VK-2500PS-02، ارتقاء مشخصات پرواز در شرایط گرم و مرتفع و امکان برخاست با حداکثر وزن از ارتفاع 2 کیلومتر در این بالگرد بهبود یافت. همچنین، موتورهای جدید مشخصه‌های عمر را بهبود بخشیده‌اند. مجموعه جدید تجهیزات رادیو الکترونیکی امکان خلبانی را در شرایط نامساعد جوی گسترش می‌دهد و از بار کاری خدمه پرواز می‌کاهد. به لطف سازگاری با استفاده از عینک دید در شب، امکان فعالیت شبانه روزی این بالگرد فراهم شد.

سیستم جدید اطفاء حریق SP-32 ، که توسط دفاتر طراحی میل، کاموف  و همچنین صنایع هوایی کومرتاو (KumAPP) ساخته شده است، اجازه می‌دهد تا 4 تن آب با افزودن حداکثر 400 لیتر ماده کف به محل آتش سوزی ریخته شود. سیستم آب فشان به طور خودکار انجام می‌شود و آب از طریق سیستم فلپ‌های کنترل شده دیجیتال تخلیه می‌شود. سیستم فلپ ثبت شده اجازه می‌دهد آب از دو مخزن به صورت همزمان یا متناوب تخلیه شود، در حالی که زوایای بازشونده قابل تنظیم هستند، که باعث افزایش زمان تخلیه آب می‌شود. همچنین می‌توان با استفاده از توپ آب، جهت پرتاب آب در فواصل دورتر، آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند را خاموش کرد. برای اولین بار در جهان، با کمک سیستم گرمایش الکتریکی SP-32، استفاده از هلیکوپتر اطفاء حریق در دمای پایین تا 20- درجه فراهم می‌شود.

اولین نمونه از بالگرد بهینه‌سازی شده آتش نشانی کاموف Ka-32A11M توسط هلدینگ راشین هلیکوپتر از مجموعه شرکت دولتی روس‌تک در ماکس 2021 رونمایی می‌شود.

نوسازی عمیق هلیکوپتر امکان گسترش شرایط استفاده از آن و همچنین کارایی اطفاء حریق را فراهم کرد. با توجه به بهره‌برداری از موتورهای جدید و پرقدرت VK-2500PS-02، ارتقاء مشخصات پرواز در شرایط گرم و مرتفع و امکان برخاست با حداکثر وزن از ارتفاع 2 کیلومتر در این بالگرد بهبود یافت. همچنین، موتورهای جدید مشخصه‌های عمر را بهبود بخشیده‌اند. مجموعه جدید تجهیزات رادیو الکترونیکی امکان خلبانی را در شرایط نامساعد جوی گسترش می‌دهد و از بار کاری خدمه پرواز می‌کاهد. به لطف سازگاری با استفاده از عینک دید در شب، امکان فعالیت شبانه روزی این بالگرد فراهم شد.

سیستم جدید اطفاء حریق SP-32 ، که توسط دفاتر طراحی میل، کاموف  و همچنین صنایع هوایی کومرتاو (KumAPP) ساخته شده است، اجازه می‌دهد تا 4 تن آب با افزودن حداکثر 400 لیتر ماده کف به محل آتش سوزی ریخته شود. سیستم آب فشان به طور خودکار انجام می‌شود و آب از طریق سیستم فلپ‌های کنترل شده دیجیتال تخلیه می‌شود. سیستم فلپ ثبت شده اجازه می‌دهد آب از دو مخزن به صورت همزمان یا متناوب تخلیه شود، در حالی که زوایای بازشونده قابل تنظیم هستند، که باعث افزایش زمان تخلیه آب می‌شود. همچنین می‌توان با استفاده از توپ آب، جهت پرتاب آب در فواصل دورتر، آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند را خاموش کرد. برای اولین بار در جهان، با کمک سیستم گرمایش الکتریکی SP-32، استفاده از هلیکوپتر اطفاء حریق در دمای پایین تا 20- درجه فراهم می‌شود.